Klasy adresów IP


Wyróżniamy 5 klas adresów IPv4:

Klasa A

Zakres: 1.0.0.1 - 126.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 126.255.255.255
Maska: 255.0.0.0
Adresy zarezerwowane: 10.0.0.1 - 10.255.255.254 i 127.0.0.1 - 127.255.255.254
Budowa: S.H.H.H
Liczba sieci: 126 (2^7-2)
Liczba hostów: 16 777 214 (2^24-2)

Klasa B

Zakres: 128.0.0.1 - 191.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 191.255.255.255
Maska: 255.255.0.0
Adresy zarezerwowane: 172.16.0.1 - 172.31.255.254 i 169.254.0.1 - 169.254.255.254
Budowa: S.S.H.H
Liczba sieci: 16 382 (2^14-2)
Liczba hostów: 65 534 (2^16-2)

Klasa C

Zakres: 192.0.0.1 - 223.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 223.255.255.255
Maska: 255.255.255.0
Adresy zarezerwowane: 192.168.0.1 - 192.168.255.254
Budowa: S.S.S.H
Liczba sieci: 2 097 150 (2^21-2)
Liczba hostów: 254 (2^8-2)

Klasa D

Zakres: 224.0.0.1 - 239.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 239.255.255.255
Maska: 255.255.255.0
Adresy zarezerwowane: 224.0.0.1 - 224.0.0.254

Klasy E i F

Klasa E
Zakres: 240.0.0.1 - 247.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 247.255.255.255
Maska: 255.255.255.255

Klasa F
Zakres: 248.0.0.1 - 255.255.255.254
Adres rozgłoszenia: 255.255.255.255
Maska: 255.255.255.255

S - oktet należący do sieci
H - oktet należacy do hostów

Dwójkowy np: 10110011
Dziesiętny: 128+0+32+16+0+0+2+1= 179


Podsieci w klasie C


Made with by Mamut